Lekár radí

Spinal Vital

Starostlivosť o chrbticu v staršom veku

Problémom starších pacientov je, že majú mnohé pridružené ochorenia, napríklad cievne ochorenia, metabolické ochorenia (cukrovka) alebo endorkrinologické ochorenia (ostopénia a osteoporóza).
Spinal Vital a Sportovci

Športovci a starostlivosť o chrbticu

Nezriedka sa stretávame s bolestivými stavmi aj u mladých a športovo založených ľudí. Najčastejšie k tomu prichádza pri preťažení osového aparátu a mechanickému poškodeniu medzistavcovej platničky, ako aj metabolickému poškodeniu a vyčerpaniu energetickej zásoby medzistavcovej [...]
Spinal vital a sedave zamestnanie

Spinal Vital a sedavé zamestnanie

Veľkým problémom v súčasnosti sú sedavé zamestnania. Dlhodobé sedenie vedie často k algickým stavom v driekovej oblasti.  Musíme si uvedomiť, že dolné končatiny ako veľká nosná sila, ktorú keď odblokujeme a prenesieme záťaž na krížovú [...]
Co je medzistavcova platnicka

Čo je medzistavcová platnička

Platnička je najviac avaskulárnym tkanivom (úplne bez ciev). Udrží 100 kg v stoji, cca 140 kg v sede, a až 250 kg v predklone. Každá platnička je zložená z dvoch častí: Čo je difúzia [/restrict]
Štatistiky uvádzajú, že až 90% ľudí sa stretne raz v živote s bolesťami chrbtice a jednou z hlavných príčin, kedy dochádza k takýmto bolestiam je aj poškodenie osového aparátu, najmä na úrovni medzistavcových platničiek. Dochádza k tomu jednak nesprávnou životosprávou, nedostatočným prísunom živín, nesprávnym športovým alebo pracovným zaťažením, čo vedie k urýchlenému degeneratívnemu procesu na jednotlivých medzistavcových platničkách, a tým pádom k vzniku alergického stavu a bolesti. Starostlivosť o chrbticu je celoživotný proces, ktorý vyžaduje zodpovedný prístup takzvaného zdravého životného štýlu. Sem patrí aj správny pohyb, správna diéta, výživové doplnky a strava, ktoré pomáhajú udržať osový aparát v čo najlepšej kondícii nielen na úrovni medzistavcových platničiek, ale samozrejme aj prislúchajúcich stavov medzistavcových skĺbení ako i svalov, ktoré obklopujú chrbticu. Okrem toho, že medzistavcová platnička nemá cievne zásobenie má i veľmi slabú inerváciu, ale práve jej poškodenie a patologické preťaženie môže viesť k tvorbe nových nervových zakončení na okrajoch platničky, hlavne jej zadnej strany, a to môže v rámci preťaženia viesť aj k bolestivému syndrómu a vzniku bolesti driekovej alebo hrudnej chrbtice. Zároveň druhá príčina vzniku bolesti je, keď sa nám oslabí elasticita platničky a jej pohybová funkcia, tak sa dynamická záťaž prenáša na medzistavcové skĺbenia, ktoré podobne ako iné skĺbenia podliehajú artrotickým zmenám, zápalovým zmenám a vedú k obmedzeniu hybnosti a k závažným algickým stavom.

Starostlivosť a výživa pre chrbticu

Štatistiky uvádzajú, že až 90% ľudí sa stretne raz v živote s bolesťami chrbtice a jednou z hlavných príčin, kedy dochádza k takýmto bolestiam je aj poškodenie osového aparátu, najmä na úrovni medzistavcových platničiek. Dochádza [...]
Spinal Vital Chrbtica

Spinal Vital a vaša chrbtica

Chrbticový aparát sa skladá zo siedmych krčných stavcov, dvanástich hrudníkových stavcov a piatich driekových stavcov, následne krížovej kosti a kostrče. Medzistavcové platničky sú veľmi dôležitou štruktúrou v organizme, ktoré majú nosnú ochranu ako aj pohybovú funkciu. [...]
Bolest krcnej chrbtice

Bolesti krčnej chrbtice

Chrbtica je kostenou osou trupu, na ktorú nasadá lebka a prostredníctvom pletencov sú k nej pripojené končatiny. Chrbticu tvorí 34-35 stavcov, ktoré spolu so svalmi a väzmi tvoria stabilný podklad pre realizáciu pohybov a zároveň majú schopnosť udržať stabilitu celého tela. Medzi stavcami [...]