Čo je medzistavcová platnička

Platnička je najviac avaskulárnym tkanivom (úplne bez ciev). Udrží 100 kg v stoji, cca 140 kg v sede, a až 250 kg v predklone.

Každá platnička je zložená z dvoch častí:

[restrict userlevel=“subscriber“]

  • nucleus pulposus – rôsolovité jadro v strede, má za úlohu rozdelenie tlakovej záťaže na ostatné platničky, veľkú časť tvorí voda, na čo má vplyv aj dostatočná hydratácia organizmu
  • anulus fibrosus – jedná sa o chrupavky, ktoré tvoria väzivovú vonkajšiu vrstvu, ide teda o pevný -obal- platničky.
  • Chondrocyty a chondroblasty sú bunky platničky, ktoré sú obklopené medzibunkovým matrixom. Týchto buniek je však v matrixe veľmi málo, čo je jedným s dôvodov prečo je reparácia platničky tak ťažká, kedže ich poškodením sa počet ešte viac znižuje.
  • Látky, živiny, vitamíny, a iné sa do platničky dostávajú pomocou difúzie. Celý proces zahŕňa príjem živín v potrave, či ich tvorbu vo vnútri organizmu, vstrebanie týchto živín cez sliznicu čreva, čo pokračuje už krvou cez pečeň a do celého tela. Platničky sú vyživované vďaka stavcom. Kedže platnička nemá cievne zásobenie ale stavce áno, tieto látky sa krvou dostávajú do stavcov a odtiaľ sa pomocou difúzie presúvajú do platničky.
  • Aktívne difúzie, prísun metabolitov do medzistavcovej platničky (výživa platničky) začínajú asi 15 až 20 minút potom, čo je začatá neprerušovaná pokojná chôdza vychádzkovým tempom, ktorá by mala trvať 1,5-2 hodiny (pre dostatočnú dennú výživu platničiek). Jedná sa však o prirodzený pohyb, napríklad vychádzka do prírody, alebo práca v záhrade v dome a podobne, kedže tieto typy pohybov zahřňajú širokú škálu výkyvu chrbtice do rôznych strán.

Čo je difúzia

  • Difúzia: je fyzikálny proces, pri ktorom sa vyrovnáva rozdiel v koncentrácii rozpustenej látky vo vnútri bunky a mimo nej. Rýchlosť a rozsah difúzie závisí od rozdielu koncentrácií medzi rozpúšťadlom a roztokom, čiže ak je koncentrácia látok v bunke a v platničke nižšia ako tá v krvi stavca, nastane difúzia.
  • Uľahčená difúzia predstavuje pohyb molekúl cez biomembránu pomocou špecifických bielkovinových (proteinových) prenášačov zabudovaných v membráne.

[/restrict]

[blocksy-content-block id=“3295″]