Bolesti krčnej chrbtice

Chrbtica je kostenou osou trupu, na ktorú nasadá lebka a prostredníctvom pletencov sú k nej pripojené končatiny. Chrbticu tvorí 34-35 stavcov, ktoré spolu so svalmi a väzmi tvoria stabilný podklad pre realizáciu pohybov a zároveň majú schopnosť udržať stabilitu celého tela. Medzi stavcami je umiestnených 23 platničiek. Chrbtica má zboku tri zakrivenia, ktoré výrazne napomáhajú k udržiavaniu stability, aj preto je podľa Gutha pevnejšia, ako priama oceľová tyč. Chrbtica však dokonale spĺňa svoju úlohu, ak sú jej zakrivenia primerané. Chrbtica má tiež neodmysliteľnú úlohu ochrany miechy a jej koreňov a funguje ako orgán hlbokej citlivosti.

[restrict userlevel=“subscriber“]

Krčnú chrbticu tvorí sedem stavcov a je to najpohyblivejší úsek chrbtice vďaka špecifickým kĺbnym plochám. Stavba krčných stavcov je typická nízkym a oválnym telom. Hrudná chrbtica s dvanástimi stavcami sa vyznačuje najmenším rozsahom pohybu. Drieková chrbtica má spolu päť stavcov, ktoré  sú najväčšie, najplochejšie a nesú veľkú časť váhy ľudského tela. Sakrálna chrbtica alebo tzv. kríže je vlastne kosť, ktorá sa skladá z piatich zrastených stavcov. Kostrčová kosť je zložená zo štyroch až piatich stavcov, ktoré sú súčasťou panvy. Panva spolu s väzmi tvorí kostený okruh, ktorého hlavnou úlohou je poskytovať oporu chrbtici a prenášať váhu hlavy, krku, rúk a trupu na nohy.

Problémy s chrbticou

Jedným z najčastejších zdravotných problémov dnešnej civilizácie sú problémy s chrbticou. Nakoľko sú veľmi častým dôvodom návštevy lekára, práceneschopnosti a invalidity sú vážnym medicínskymekonomickým a sociálnym problémom. Nehovoriac o zníženej kvalite života a obmedzeniach, ktoré nám problémy s chrbticou spôsobujú. Podľa Stackeovej 50% až 80% dospelej populácie sa počas života stretla s dlhodobou bolesťou chrbtice. Z medzinárodných prieskumov tiež vyplýva, že bolesťami trpí až 50% adolescentov vo veku 15 rokov.

Ako vznikajú bolesti chrbtice ?

Bolesti chrbtice majú rôzne príčiny, no najčastejšou je nesprávne držanie tela, ktoré Guth považuje za pandémiu modernej civilizácie. Za normálnych okolností telo do pohybu striedavo zapájaj statické a dynamické svaly. V prípade, že naše telo je často v posturálne nevýhodných polohách akými sú sed a stoj, nastáva jednostranné preťažovanie statických svalov, ktoré sa skracujú. Ku zvýrazneniu tohto preťaženia napomáha obezita, nosenie vysokých opätkov, kratšia dolná končatina, nesprávne vykonávané činnosti či  jednostranná záťaž. Dynamické svaly sú touto činnosťou tlmené a majú tendenciu ochabovať, oslabovať sa, výsledkom čoho vzniká svalová dysbalancia (nerovnováha). Svalová dysbalancia spôsobuje zmenu východiskovej pozície takmer vo všetkých kĺboch, čo súvisí so zmenou napätia svalov a zmenou tlaku na kĺbne plochy. Práca tela je neefektívna a neekonomická, čím dochádza ku opotrebovávaniu a preťažovaniu svalových úponov, väzov, kĺbov a následne medzistavcových platničiek. V prípade, že je na takto porušenú sústavu kladený väčší nárok, napríklad nečakaný prudký pohyb, kĺb sa môže zablokovať a nastáva tzv.  seknutie. Problémy s chrbticou však môžu nastať aj z prechladnutia, či dlhodobého stresu, pri ktorom sú svaly vo zvýšenom napätí. Poruchy v držaní tela majú spočiatku charakter funkčných porúch, kedy je narušená funkcia pohybového aparátu, neskôr však môžu prerásť do štrukturálnych porúch, ktoré spôsobujú poruchy štruktúry tkaniva ale aj celého orgánu.

Ochorenia chrbtice

Degeneratívne ochorenia:

Najčastejším ochorením chrbtice je degeneratívne ochorenie. Faktory, ktoré značne ovplyvňujú zmeny v oblasti krčnej, driekovej, ale aj hrudnej chrbtice sú najmä:

 • zhoršujúci sa spôsob a stupeň výživy tkaniva platničky,
 • obmedzený pohyb,
 • nefyziologické držanie tela v neprimeraných polohách,
 • telesná hmotnosť,
 • dlhodobý sed.

Proces degenerácie chrbtice, je prirodzený, geneticky zadefinovaný jav, ktorý prichádza so starnutím. Degeneračný proces platničky spočíva v znížení výmeny živín platničky, čím sa mení jej zloženie. Množstvo vody v jadre sa znižuje, čo negatívne ovplyvňuje elasticitu platničky a funkciu preberá väzivový prstenec. Dochádza k zníženiu mechanickej odolnosti platničky, kde následne vznikajú trhliny či štrbiny, dôsledkom čoho sú herniacia či protrúzia platničky. Tzv. vysunutá/vyskočená platnička.

 • Operačnej liečbe degeneratívnych ochorení chrbtice predchádza konzervatívna liečba. Konzervatívna liečba v prípade akútnych štádií spočíva v kľudovom režime a pokoji na lôžku, je doplnená o polohovanie a medikamentóznu liečbu. Môžu sa tiež aplikovať  rôzne typy obstrekov, periradikulárna koreňová infiltrácia, lokálne anestetiká alebo anestetikum v kombinácii s kortikoidom či ozonoterapia. Po odznení akútneho štádia bolesti nastáva rehabilitačná liečba pohybového aparátu, ktorá využíva rôzne formy terapie, ktoré zabezpečujú uvoľnenie svalového napätie. Najdôležitejšou súčasťou rehabilitácie je cvičenie, pri ktorom je potrebné natiahnuť skrátené svalstvo a posilniť oslabené svalstvo čím minimalizujeme svalovú nerovnováhu, udržiavame balans medzi fázickymi a posturálnymi svalmi a zvyšujeme rozsahy pohyblivosti. Neodmysliteľnou súčasťou rehabilitácie je škola chrbta, kedy sa pacient naučí správne zaťažovať chrbticu, kontrolovať vlastné vzpriamené držanie tela a rôzne zásady, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sme zabránili opakovaniu ťažkostí v budúcnosti.
 • operačnej liečbe pristupuje lekár až po vyčerpaní neoperačných metód. Operačné úkony rozdeľujeme na dekompresívne operačné výkony, kedy dochádza k odstráneniu útlaku na miechu, jej korene, či cievy. K týmto výkonom patrí: laminektómia, hemilaminektómia, dekompresia, somatektómia, diskektómia. Ďalšie operačné výkony predstavujú stabilizačné operácie, pri ktorých sa používajú implantáty: kovové, titánové, z titánovej zliatiny alebo z  polyetereterketonu. Tieto implantáty chrbtici navrátia porušenú statiku a stabilitu chrbtice.

Traumatologické ochorenia chrbtice:

Príčinami traumatologického ochorenia chrbtice sú choroby ako napríklad osteoporóza, no častejšie sú to úrazy, autonehody či pády. Pri traumách je veľmi dôležitá včasná diagnostika a správna indikácia liečby. Pri zlomeninách stavcov môže dôjsť ku prerušeniu miechy, čo môže spôsobiť nehybnosť a necitlivosť tela, ktoré závisí od miesta prerušenia miechy.

 • Liečba traumatologických ochorení môže byť konzervatívna, ktorá spočíva v prísnom kľude pacienta na lôžku približne 12 týždňov. Pri ťažších stupňoch zlomenín sa pristupuje ku operačnej liečbe.

Onkologické ochorenia chrbtice:

Onkologické ochorenia chrbtice môžeme rozdeliť na nezhubné (benígne) a zhubné (malígne) ochorenia. Nádory sa prejavujú najmä vysokým obmedzením pohybu až úplnou disfunkciou. Nastáva tiež zmena citlivosti, zmena chôdze a pacient pociťuje bolestivosť rôzneho charakteru. Diagnostikovanie nádorového ochorenia chrbtice si vyžaduje presné diagnostické postupy a grafické zhodnotenie: RTG, MR, MR AG, SPECT, onkomarkery.

Základné rozdelenie foriem nádorových ochorení:

 • primárne nádory chrbtice
 • sekundárne nádory chrbtice
 • metastatické nádory chrbtice
 • extradurálne
 • intradurálne,
 • Liečba nádorových ochorení chrbtice je rôzna a závisí od druhu ochorenia či miesta nálezu. Vo väčšine prípadov sa však pristupuje k operačnej liečbe pacienta s dôrazným prihliadnutím na kvalitu života po operácii.

[/restrict]