„Vysunutá platnička“, chronické bolesti chrbtice a možnosť nápravy pomocou cvičenia a správnych stereotypov

Mám posunutú platničku o 5 mm. Dá sa to napraviť aj s cvikmi?
Za odpoveď ďakujem.

Otázka od čitateľa

Mám posunutú platničku o 5 mm. Dá sa to napraviť aj s cvikmi?
Za odpoveď ďakujem.

Otázka od čitateľa

Stavce sú medzi sebou spájané krátkymi väzmi – ligamentami a svalmi, ktoré uskutočňujú pohyby. Hlavným spojením medzi dvomi stavcami je medzistavcová platnička. V jej strede sa nachádza rôsolovité jadro, okolo neho sú väzivové prstence, ktoré sú dostatočne pevné a zároveň elastické.

Dlhodobým preťažovaním chrbtice dochádza k poškodzovaniu väzivových prstencov, ktoré sa oslabujú a jadro platničky sa tak môže dostať do väzivového prstenca. Preťaženie môže byť spôsobené dlhodobým statickým preťažovaním napríklad v sede, v stoji, v predklone, pri nosení tašky na jednom ramene a pod.

Problém môže spôsobiť aj jednorazové preťaženie ako napríklad prudké trhnutie, dvíhanie, či prudký skok. Jadro platničky sa dostáva mimo svoju normálnu polohu, čo sa nazýva protrusio disci intervertebralis a hernia disci intervertebralis. Takto poškodená medzistavcová platnička môže pritlačiť na nerv, miechu alebo väzy, čím sa v organizme spustí ochranný mechanizmus vo forme bolesti a zvýšeného svalového napätia.

Môžeme tomu teda rozumieť tak, že ak chrbticu dlhodobo ponechávame v nesprávnych polohách, ak sa naše telo nehýbe správne, do pohybu sa zapájajú nesprávne svalové skupiny, dochádza k nesprávnemu zaťažovaniu chrbtice, a tým aj k nesprávnemu zaťažovaniu medzistavcových platničiek.

Ak sa hýbeme málo a náš svalový systém nie je dostatočne silný na to, aby držal naše kĺby a chrbticu v správnych a centrovaných polohách, dochádza k problémom a bolestiam.

Ako predísť bolesti chrbta?

Ako predísť bolesti chrbta?

Je teda dôležité naučiť sa:

  • svoje telo držať správne,
  • správne dýchať
  • hýbať sa ekonomicky a správne,
  • dostatočne posilňovať svalstvo, ktoré ma tendenciu ochabovať
  • dostatočne posilňovať hlboký stabilizačný systém
  • dostatočne naťahovať svaly s tendenciou ku skráteniu
  • nezaťažovať chrbticu v nesprávnych polohách,
  • statickú záťaž prerušovať krátkou aktivitou (chôdza, jednoduché cvičenie, natiahnutie)

Pohyb a aktívne cvičenie sú účinnou prevenciou a liečbou chronických bolestí chrbtice. Je však nevyhnutné v prípade diagnóz, ako je „vysunutá“ platnička začať cvičiť pod odborným dohľadom fyzioterapeuta, ktorý vás dôkladne vyšetrí a určí postup rehabilitácie. Problémy s chrbticou môžu mať počiatok aj tam, kde by ste to najmenej čakali. Napríklad v nesprávnom stereotype dýchania, či nesprávnom držaní tela, o ktorom nemusíte vedieť. Pravidelné, dlhodobé, kontrolované, no hlavne správne cvičenie Vás dovedie do cieľa. Cesta je však dlhá, nemožno očakávať rýchle výsledky pri problémoch, ktoré vznikali niekoľko rokov. Pre úplne odstránenie problémov a bolestí je nutné zvládnuť všetky hore vypísané náležitosti. Spoločne s nami môžete svoju rehabilitáciu doplniť cvičebnými zostavami, ktoré sme si pre Vás pripravili vo forme videí s fyzioterapeutom.

Zdroje:

GUTH, Anton a kol., 2006. Výchovná rehabilitácia alebo Ako učiť školu chrbtice. Bratislava: Liečreh Gúth. ISBN 80-88932-19-X.

HRČKA, Jozef, 2015. Držanie tela a jeho ovplyvnenie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN: 978-80-8105-674-1.