Kde začať, ak máte problémy v oblasti driekovej chrbtice s „vysunutou“ platničkou

Aké cviky pomáhajú pri bolestiach krížov a vysunutých platničkách?

S problémami v oblasti driekovej chrbtice sa v praxi fyzioterapeuta stretávame veľmi často. Chrbtica samotná má v našom tele mnoho funkcií. Jednou z najhlavnejších je opora pre vzpriamené držanie tela, ochrana miechy a nervov a tiež tvorí hlavnú časť osového podporno- pohybového aparátu. Najviac zaťažovanou časťou chrbtice je práve drieková chrbtica, ktorá je z pohľadu statiky najviac zaťažovaná. Bolestivosť v tejto oblasti je závislá aj od stavu medzistavcových platničiek. Bolestivosť môžeme pociťovať v hĺbke nad „krížami“, bolesť môže byť prítomná v celej dĺžke driekovej chrbtice, prechádzať môže do hrudnej chrbtice ale aj dolných končatín.

Pre odstránenie bolesti je potrebné vrátiť sa k príčine, ktorá bolesti spôsobuje. Náš životný štýl a spôsob, akým sa hýbeme, zohráva významnú rolu. Nedostatok pohybovej aktivity a nepriaznivá životospráva vedú k bolestiam a problémom v oblasti driekovej chrbtice. Dlhodobé státie v miernom predklone, či dlhodobý zhrbený sed spôsobuje stláčanie prednej časti medzistavcovej platničky. Tlak na puzdro a väzy sa zväčšuje a oslabuje tieto štruktúry. V prvom kroku je potrebné zamerať sa na správne držanie tela.

Ako na správne držanie tela?

Pri správnom držaní tela:

  • brada zviera s krkom pravý uhol a hlava je v predĺžení osi tela,
  • ramená sú spustené dozadu a dolu, lopatky sú symetrické a celou plochou priliehajú k hrudníku,
  • taile sú symetrické a horné končatiny sú uložené voľne vedľa trupu,
  • hrudník je v neutrálnom postavení,
  • brucho vtiahnuté,
  • chrbtica má fyziologické oblúky (krčná 2 – 2,5 cm, drieková 2,5 – 3 cm) a je bez skoliotických zakrivení,
  • panva je symetrická a v neutrálnom postavení,
  • dolné končatiny sú roznožené na šírku bokov a chodidlá rovnobežné.
Správne držanie tela

V prípade bolestí driekovej chrbtice je dôležité zamerať sa najmä na postavenie panvy. Panva nesmie byť v anteverzii – to znamená, že nesmie byť preklopená smerom dopredu. Panva by mala byť v neutrálnom postavení, ktoré dosiahneme veľmi miernym podsadením. Drieková chrbtica nesmie byť príliš prehnutá. Keď sa oprieme o stenu chrbtica by mala byť napriamená tak, aby medzera medzi stenou a chrbticou bola najviac 2,5-3 cm. Dôležité tiež je, aby boli brušné svaly v miernom napätí. Brušná stena by nemala byť vyklenutá.

Ak máme zvládnuté správne držanie tela, môžeme sa dostať k cvičeniu. Cvičenie je pre boľavú driekovú chrbticu nesmierne dôležité, musí však prebiehať technicky správne. Nesprávnym cvičením si môžeme uškodiť a to najmä v prípade „vysunutej“ platničky.

Pri problémoch v oblasti driekovej chrbtice je nutné posilniť najmä brušné svalstvo, panvové dno, hlboký stabilizačný systém. Taktiež je nutné natiahnuť ohýbač bedrového kĺbu a chrbtové svalstvo driekovej chrbtice.

V začiatkoch odporúčame cvičiť pod odborným dohľadom. Ak zmeny na chrbtici dosiahli štrukturálny charakter a bola diagnostikovaná tzv. „vysunutá“ platnička, je nutné pravidelne navštevovať rehabilitačné zariadenie, kde fyzioterapeut po kompletnom vyšetrení stanoví postup rehabilitácie. Každé telo je rozdielne a aj vaša diagnóza môže mať rôzne príčiny.

Keď zvládnete techniku správneho cvičenia, doplnkové cvičenia nájdete aj v klube SpinalVital. Odporúčame cvičenie „6 cvikov pre zdravú chrbticu“,  „Posilni s nami svoj hlboký stabilizačný systém“. K dispozícii je aj cvičebná zostava „odľahči svoje preťažené kríže – 7 cvikov pre uvoľnenie driekovej chrbtice“. Pozor, táto zostava obsahuje aj cviky s rotáciou chrbtice, ktoré nie sú vhodné pri „vysunutej“ platničke.

Cvičenie je potrebné konzultovať s lekárom alebo fyzioterapeutom. Rotačné cvičenia pre vašu chrbticu nie sú vhodné.

Zdroje:

GUTH, Anton a kol., 2006. Výchovná rehabilitácia alebo Ako učiť školu chrbtice. Bratislava: Liečreh Gúth. ISBN 80-88932-19-X.

HRČKA, Jozef, 2015. Držanie tela a jeho ovplyvnenie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN: 978-80-8105-674-1.