Používanie cookies na web stránkach spoločnosti

 Prevádzkovateľ:                        Pro Spinal Vital s.r.o.

                                                Plavisko 107, 034 01 Ružomberok

                                                e-mail: info@spinalvital.sk, tel.: +421 907 927 034

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies pomáhajú uľahčiť, zefektívniť používanie a zabezpečiť naše webové stránky. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené vo Vašom počítači a uložené vo Vašom prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. “Session cookies”. Po návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookies zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky.

Môžete nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete súbor cookies prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť nakonfigurovaný na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo automaticky odstrániť súbory cookies pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Cookies, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sú uložené podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookies, aby sa zaistila optimálna služba poskytovaná bez technických chýb. O uložení iných súborov cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu Vášho správania pri prehliadaní), budeme pojednávať v samostatnej časti tohto dokumentu.

Súbory prihlásení servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré Váš prehliadač automaticky odošle nám v “súboroch prihlásení servera”. Sú to:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • Používaný operačný systém
  • Adresa URL odkazujúceho
  • Názov hostiteľa prístupového počítača
  • Čas žiadosti servera
  • IP adresa

Tieto údaje nebudú kombinované s údajmi z iných zdrojov.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, ktorý umožňuje spracovávanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predbežných opatrení k zmluve.

Pluginy Facebook (tlačidlá Páči sa mi & Zdieľať)

Naša webová stránka obsahuje doplnky pre sociálnu sieť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Pluginy Facebook môžu byť rozpoznané logom Facebook alebo tlačidlom Páči sa mi na našich stránkach. Prehľad doplnkov Facebooku nájdete na stránke: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite našu stránku, medzi prehliadačom a serverom Facebook sa plugin vytvorí priamo spojenie. To umožňuje spoločnosti Facebook prijímať informácie o tom, že ste navštívili našu stránku z Vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlo “Páči sa mi” na Facebooku, keď ste prihlásený do svojho Facebook účtu, môžete prepojiť obsah našich stránok s Vašim profilom na Facebooku. To umožňuje spoločnosti Facebook priradiť návštevy na našich stránkach k Vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ týchto stránok nemáme žiadne informácie o obsahu údajov prenášaných na Facebook, ani o tom, ako spoločnosť Facebook používa tieto údaje. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook spojila Vašu návštevu našich stránok s Vašim Facebook účtom, odhláste sa z Vášho Facebook účtu.

Google Analytics

Na tejto webovej stránke sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba. Prevádzkuje ju spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané “súbory cookies”. Sú to textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookies o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a uložené tam.

Súbory cookies služby Google Analytics sú uložené na základe článku. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať webové stránky aj ich inzerciu.

IP anonymizácia

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google v rámci Európskej únie alebo iných strán dohody o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch je plná adresa IP odoslaná na server Google v USA a následne skrátená tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila Vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite webových stránok a poskytla ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. Adresa IP odoslaná Vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Plugin prehliadača

Môžete zabrániť uloženiu týchto súborov cookies výberom príslušných nastavení v prehliadači. Chceme však poukázať na to, že to môže znamenať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Môžete zabrániť tomu, aby údaje generované cookies o Vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou Plugin prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odmietanie zhromažďovania údajov

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Súbor cookies sa nastaví tak, aby zabránil zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto stránky: Vypnite službu Google Analytics.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracováva údaje používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Webové písma Google

Pre jednotné zobrazenie písiem používa táto stránka webové písma poskytované spoločnosťou Google. Keď otvoríte stránku, Váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písma.

Keď otvoríte stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje sociálny plugin, Váš prehliadač vytvára priame spojenie so servermi Google. Spoločnosť Google si teda uvedomuje, že naša webová stránka bola navštívená z Vašej IP adresy. Používanie webových písiem Google sa robí v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich webových stránok. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Ak Váš prehliadač nepodporuje webové písma, Váš počítač používa štandardné písmo.

Ďalšie informácie o spracovaní používateľských údajov nájdete na stránke: https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na stránke: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Mapy

Táto webová lokalita využíva službu mapovania služby Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Prevádzkuje ho spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať Mapy Google, je potrebné uložiť Vašu IP adresu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na tento prenos údajov.

Použitie služby Mapy Google je v záujme sprístupnenia našich webových stránok a uľahčenia lokalizácie miest, ktoré sme určili na webových stránkach. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Právo namietať

Ako dotknutá osoba máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Bližšie informácie k uplatneniu práva namietať nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad otázky a dopyty, ktoré nám, ako prevádzkovateľovi stránky, posielate. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať v riadku adresy Vášho prehliadača, keď sa zmení z “http: //” na “https: //” a v paneli s adresou Vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nie je možné prečítať tretími stranami