Významné aj pre športovcov: Posilni s nami svoj hlboký stabilizačný systém (core)

V tomto videu si ukážeme základy pre posilnenie hlbokého stabilizačného systému, ktorý môžeme poznať pod názvom CORE alebo stred tela. Mať správnu harmóniu svalov hlbokého stabilizačného systému je základ správnych pohybových stereotypov.

Tieto cvičenia sú nesmierne dôležité aj pre športovcov, pretože tieto na prvý pohľad jednoduché cviky dokážu výrazne napomáhať k lepšiemu výkonu športovca, a znižujú možnosť zranenia. Tieto cvičenia nájdete v pohybovej príprave každého vrcholového športovca, hoc sa zdajú jednoduché ich správne a kvalitné prevedenie dáva zabrať. Za veľkými športovými úspechmi sú hodiny cvičení a tréningov, ktoré musia športovci zvládnuť. Hlboký stabilizačný systém je dôležitý pre každého z nás, preto začneme od základov.

Hlboký stabilizačný systém zahŕňa svaly, ktoré sú uložené hlboko vo vrstvách svalového korzetu:

Krčná a hrudná chrbtica: krátke extenzory – vzpriamovače šije, hlboké flexory – ohýbače krku.

Drieková chrbtica: Extenzory – dolnej hrudnej chrbtice a driekovej chrbtice, flexory – ohýbače tvorené funkčnou súhrou bránice, brušných svalov a svalov panvového dna.

Svaly hlbokého stabilizačného systému v spoločnej súhre zabezpečujú stabilizáciu, spevnenie chrbtice a trupu, kedy vzniká pevný stred tela. Pevný stred tela je schopný odolávať pomerne veľkej záťaži. Tieto svaly sa zapájajú pri každom cielenom pohybe horných a dolných končatín, no zapájajú sa tiež pri akejkoľvek statickej záťaži ako je sed, stoj. Umožňujú tiež správne držanie tela a spolu s ďalšími svalmi sa podieľajú na lokomócii, či dvíhaní bremien.  Neodmysliteľnou súčasťou hlbokého stabilizačného systému je bránica, ktorá je podmienkou každej pohybovej činnosti v posturálnom režime. Stabilizáciu chrbtice bránica zabezpečuje vytváraním vnútrobrušného tlaku spoločne so súhrou ostatných svalov hlbokého stabilizačného systému. Chrbtica sa týmto spôsobom dostáva do takzvanej neutrálnej polohy, ktorá umožňuje správne rozloženie pôsobiacich síl na chrbticu, ktorá tým pádom pracuje správne pri statickej záťaži ale aj pri cielených pohyboch horných a dolných končatín. Taktiež sú pri takto ekonomickom pohybe minimálne zaťažené medzistavcové platničky, kĺby, chrupavky, mäkké tkanivá. Kĺby sú optimálne biomechanicky zaťažované a správne centrované. Aj preto je nesmierne dôležitý správny stereotyp dýchania.

Množstvo problémov s chrbticou vzniká ak sú svaly hlbokého stabilizačného systému ochabnuté, nepracujú správne, do pohybu sa zapájajú patologicky. Takéto chybné dynamické stereotypy vznikajú následkom nevhodného spôsobu cvičenia, jednostranne zaťaženou pracovnou profesiou, chybným pohybovým návykom. Naše telo sa snaží bolesť a záťaž rôzne kompenzovať, čím vzniká nadmerné zaťaženie iných častí tela, svalová nerovnováha, nesprávne pohybové stereotypy, nesprávne držanie tela. Dochádza k väčšiemu zaťažovaniu povrchového svalstva, ktoré sa preťažuje, a reflexne tlmí aktivitu hlbokého stabilizačného systému.

Vďaka týmto cvičeniam sa učíme do pohybov zapájať hlboký stabilizačný systém, správne svalové skupiny, náš pohyb je efektívnejší, kĺby sú správne centrované, vďaka tomuto cvičeniu vieme predchádzať bolestiam kĺbov z preťaženia. Ak máme svaly hlbokého stabilizačného systému v správnej harmónii naše telo dokážeme využívať správne a ekonomicky.