Liek verzus výživový doplnok – viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Liek a výživový doplnok sú dva rozdielne termíny. Poznáte, aký je medzi nimi rozdiel?

Najlepšie sa veci vysvetľujú príkladom. Tak poďme to skúsiť.

Trápi vás bolesť chrbtice. Navštívite vášho obvodného lekára. Odporučí vám výživový doplnok na zlepšenie vášho stavu. Rozhodnete sa vyhľadať aj pomoc špecialistu. Ten vám odporučí na váš problém s chrbtom liek. Ako sa vyznať v tom, čo skutočne potrebujete?

V prvom rade je dôležité ozrejmiť si, aký je rozdiel medzi liekom a výživovým doplnkom. V zásade spočíva v tom, ako konkrétny prípravok vníma Úrad pre kontrolu potravín a liečiv.

Liek

Liek je testovaný príslušnými orgánmi. Definovaný je ako látka určená na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb. Lieky musia prejsť klinickými skúškami a testami predtým, ako sa dostanú na verejnosť. Tie musia preukázať, že užívanie lieku je bezpečné a má účinky, ktoré uvádza výrobca. Po týchto skúškach vám môže lekár predpísať liek. Všeobecné pravidlo hovorí, že liek je nebezpečný, až dokým sa nepreukáže jeho bezpečnosť.

Výživový doplnok

Výživové doplnky nie sú regulované Úradom pre kontrolu potravín a liečiv. Zaobchádza sa s nimi ako potravinami. Výživový doplnok je definovaný ako “výrobok užívaný orálne na doplnenie stravy”. Môže obsahovať vitamíny, minerály alebo iné prírodné biologické látky. Dostupné sú v rôznych tvaroch a veľkostiach, extraktov, kapsúl, tabliet, tekutín či práškov.

Nezabúdajte, že bylinky či vitamíny nemusia byť testované na bezpečnosť. Sú regulované samotným výrobcom, na preukázanie účinnosti výživových doplnkov nie je potrebný žiadny dôkaz.

Nebezpečenstvá

Akonáhle doplnok výživy spôsobí nejaký druh zdravotného problému či poškodenia zdravia, zasiahne Úrad pre kontrolu potravín a liečiv. Jeho povinnosťou je dokázať, že doplnok výživy predstavuje zdravotné riziko. To spravidla nie je jednoduché dokázať, preto podozrivé doplnky môžu zostať v predaji aj niekoľko rokov.

Pred užívaním akéhokoľvek doplnku výživy by ste si mali naštudovať čo možno najviac dostupných informácií z kvalitných zdrojov, prípadne referencií ľudí, ktorí majú s užívaním daného doplnku skúsenosti. Pri kombinácii liekov a výživových doplnkov buďte vždy opatrní.

Mnoho liekov a výživových doplnkov má zlú vzájomnú interakciu a môžu mať negatívny vplyv na vaše zdravie. Zakaždým sa poraďte s vaším lekárom.