Kaltenbornová metodika alebo tri cviky na uvoľnenie blokád chrbtice

Na týchto na pohľad jednoduchých, no účinných cvikoch pracovala skupina osteopatov v Nórsku pod vedením Kaltenborna. Kaltnebornová metodika je dnes známa po celom svete a využíva sa pri vertebrogénnych poruchách – poruchách chrbtice. Je to metodika, pri ktorej sa pacient musí aktívne zapájať a sám dokáže ovplyvňovať svoje ťažkosti. Spočíva v troch cvikoch, ktoré sú veľmi účinné pri mäkkých blokádach chrbtice. Nie len že preventívne zabraňujú blokádam chrbtice ale slúžia aj na rozpohybovanie – zmobilizovanie každého zablokovaného úseku chrbtice. Blokády, ktoré v našom tele vznikajú majú tendenciu sa znovu prinavrátiť, ak nezmeníme svoje pohybové stereotypy a návyky. Preto je nutné zaujať v tele pacienta aktívny postoj a venovať sa cvičeniu aktívne, na pravidelnej báze.

[restrict userlevel=“subscriber“]

Blokáda chrbtice obmedzuje pohyb jednotlivých stavcov medzi sebou, čo môže obmedzovať pohyblivosť určitého úseku chrbtice a zároveň pôsobiť bolestivo.

yoga poza

Cvičenie podľa Kaltenborna vychádza zo štyroch základných polôh na štyroch končatinách. Polohy sa líšia postavením rúk na podložke.

  • V prvej polohe sú ruky položené na vyvýšenej podložke zhruba 35 – 40 cm. V tejto polohe cielime na rozpohybovanie chrbtice v oblasti L3-L5.
  • Ďalšia poloha spočíva v postavení rúk na predlaktiach. V tomto prípade cielime na chrbticu v oblasti TH8- TH12.
  • V ďalšej polohe zaujmeme znížený kľak a hlavu máme opretú na prekríženom predlaktí v mieste zápästia. Prevedenie cvikov v tejto polohe zabezpečuje rozpohybovanie úseku chrbtice C7-TH8.
  • My v našom videu cvičíme v polohe klasický vzpor kľačmo. V tejto polohe uvoľňujeme blokády v oblasti TH12 -L3. Vo videu popisujeme správnu polohu, no upresníme si ju aj v tomto článku.

Ramená a trup zvierajú 90°, ruky smerujú kolmo na podložku, sú priamo pod ramennými kĺbmi, na šírku ramien. Nohy a trup zvierajú tak isto 90°, kolená sú priamo pod bedrovými kĺbmi, na šírku bokov. Chrbtica je napriamená, neprehýbame sa v driekovej oblasti. Krčná chrbtica je v predĺžení osi tela, pozeráme sa priamo dole medzi ruky. Pri cvičení nikdy nepozeráme pred seba, aby sme nepreťažovali krčnú chrbticu.

Cviky Kaltenbornovej metodiky:

Prvý cvik spočíva vo flexii a extenzii – zohnutie a vystretie chrbtice takzvaný mačací chrbát.  S nádychom sa vyhrbíme, s výdychom zaujmeme neutrálnu – základnú polohu.

V druhom cviku dochádza ku inklinácii – úklonu chrbtice. Nádych v základnej polohe, s výdychom sa vytáčame za pätami.

Pri poslednom cviku dochádza k rotácii stavcov voči sebe. Nadychujeme sa s pohybom ruky do strany, k výdychu dochádza v základnej polohe.

Pri cvičení Kaltenbornovej metodiky je nutné zaujať správnu polohu, dbať na správne technické prevedenie cviku a správne dýchanie. Pohyby pri cvičení sú pomalé, uvedomelé, cvičíme ťahom, nikdy nie švihom. Švihové cviky nie sú vhodné najmä z dôvodu, že takýto pohyb nie je možné cieliť do konkrétneho segmentu chrbtice. Okrem iného môžu vyvolať reflexnú kontrakciu svalstva a mohlo by dôjsť, laicky povedané, k „seknutiu“.  Tieto cvičenia môžu byť kontraindikované z rôznych dôvodov. Ak máte akékoľvek zdravotné ťažkosti a komplikácie, prosím konzultujte tieto cvičenia s fyzioterapeutom alebo lekárom.

Asana

[/restrict]