Cvičenie pre krehkých seniorov

Staroba nie je choroba a kvalita života v seniorskom veku je nesmierne dôležitá.

Zdravý životný štýl predstavuje prevenciu predčasného starnutia a chorobnosti vo vyššom veku. Zdravý životný štýl teda znamená : jesť zdravo, dodržiavať pitný režim, udržiavať si vhodnú váhu, hýbať sa, cvičiť, tráviť čas v prírode, dopriať si dostatočný spánok, vyhýbať sa alkoholu, cigaretám a dopĺňať vitamíny, minerály a doplnky zdravej výživy. Seniorský vek, je vekom disciplíny, základom je zdravá životospráva a v prípade chorôb včasná a vhodne zvolená liečba, ktorá dokáže do veľkej miery ovplyvniť a spomaliť priebeh ochorení.

Cvicenie pre seniorov

Zdravotné dôvody:

 • Prevencia srdcovo cievneho systému
 • Prevencia vertebrogénnych ochorení
 • Prevencia kĺbových ochorení
 • Predchádzanie vzniku zlomenín
 • Prevencia úniku moču
 • Podpora metabolizmu
 • Prevencia proti demencii a kognitívnemu úpadku

Pohyb v seniorskom veku efektívne pôsobí ako prevencia predčasného starnutia. Niektorí seniori majú strach z cvičenia alebo z pohybovej aktivity. Pohybovou aktivitou však vieme pozitívne ovplyvniť mnoho rizikových faktorov rôznych ochorení. Nikdy nie ste príliš starí na aktívny život, nemusíte mať obavy, ani strach, že vám fyzická námaha zhorší zdravotný stav. Nenáročné 30 minútové denné cvičenie utužuje zdravie, cvičenie je preto nesmierne dôležité pre každého seniora, nielen pre aktívnych jedincov. Aktívne starnutie napomáha lepšej socializácii, adaptácii a flexibilite. Pozitívne ovplyvňuje osobnostný rozvoj, psychické zdravie, pohodu, radosť zo života a jeho celkovú kvalitu.

Prečo cvičiť?

 • Prevencia chorôb
 • Upevňovanie fyzického zdravia
 • Upevňovanie mentálneho zdravia
 • Podpora udržiavania rovnováhy
 • Predchádzanie pádov
 • Odbúravanie stresu
 • Pozitívny vplyv na pamäť
 • Pozitívny vplyv na sebadôveru

Zdravotné cvičenie

Zdravotné cvičenia sú cvičenia, ktoré sa využívajú vo fyzioterapii, liečebnej telesnej výchove a obsahujú prvky Pilates. Realizujú s dodržiavaním presne stanovených zásad. Ich hlavnou úlohou je natiahnuť svaly s tendenciou skracovania, posilniť svaly s tendenciou ochabovania, dopomôcť telu k správnej harmónii a vyváženosti svalov, posilniť hlboký stabilizačný systém.

Počas celého cvičenia je nutné dodržiavať zásady správneho dýchania a správneho držania tela. Zdravotné cvičenia zahŕňajú : dýchaciu gymnastiku, cievnu gymnastiku, uvoľňovanie kĺbov a naťahovanie svalov, cvičenia zamerané na zvýšenie pohyblivosti kĺbov a chrbtice, cvičenie na posilňovanie svalov panvového dna a hlbokého stabilizačného systému, cvičenie na podporu vzpriameného držania tela.

Zásady, ktoré odporúčame dodržiavať počas cvičenia:

-zoznámiť sa s faktormi limitujúcimi cvičenie (tepová frekvencie, dušnosť, bolesť, závraty, nauzea, dodržiavanie pooperačných zásad – TEP (totálna endoprotéza) bedra, kolena, operácie chrbtice, po úrazové stavy a pod.),

 • neponáhľať sa pri cvičení,
 • voliť si ľahko pochopiteľné a realizovateľné cvičenia,
 • zaistiť relaxačnú fázu,
 • používať pomôcky ktoré zvýšia bezpečnosť cvičenia,
 • voliť vhodné cvičenia prispôsobené aktuálnym pocitom – necvičiť na silu a cez bolesť.
 • ak ste po operácii alebo máte vážne zdravotné ťažkosti, konzultujte cvičenie s odborníkom.
cviciaci seniori

Následky nedostatku cvičenia a pohybovej aktivity:

 • Rýchlejší pokles svalovej sily
 • Úbytok objemu svalov
 • Zhoršenie pohyblivosti
 • Zhoršenie držania tela
 • Zhoršenie koordinácie pohybov
 • Pokles výkonnosti organizmu
 • Pribúda riziko pádov
 • Zhoršuje sa chôdza, ktorá sa stáva pomalšou s kratšími krokmi
 • Môže viesť k sociálnej izolácii
 • Znižovanie pohybovej aktivity so stúpajúcim vekom prináša zvýšené riziko chorobnosti