Ako sú na tom Slováci s chorobami chrbta a platničiek?

Začneme od konca. V tomto článku uvidíte „len“ špičku ľadovca súčasného zdravia s chrbtom a neutešeného počtu diagnostikovaných a liečených ľudí s problémami chrbta a platničiek.

Zber dát a štatistku zdravotného stavu Slovákov má na starosti na Slovensku Národné centrum zdravotníckych informácií. Každoročne vydáva publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky. Všetky údaje uvedené v tomto článku, sú z ročeniek 2018 a 2019.

Z vašich dotazov, ktoré dostávame, zisťujeme, že mnohí máte rôzne problémy s pohybovým aparátom.

Musíme zobrať do úvahy, že tieto údaje sú skutočne len časťou veľkého problému zvaného „životný štýl“ a ktorý zahŕňa sedavé zamestnanie, málo pohybu, obezitu, nízku intenzitu cvičenia a podobne. Samozrejme, sú tu aj vrodené pohybové problémy, pracovné úrazy a podobne, ale tie tvoria marginálnu časť tohto problému.

Na www.spinavital.sk nájdete odpovede v článkoch alebo videách, ako zlepšiť svoju pohyblivosť, a celkovo stav svojho chrbta.

Cieľom tohto článku je ale ukázať štatistické údaje – ako sme na tom s problémami chrbta a najmä platničiek. Veríme, že tieto informácie Vám budú nápomocné pri správnej motivácii o starostlivosť o vaše platničky.

Súčasťou tohto riešenia je aj náš výživový prostriedok na platničky Spinal Vital.

Vedeli ste, že

  • sa vykoná ročne 5 000 až 5 500 operácii chrbtice na Slovensku?
  • 662 750 ľudí sa ambulantne lieči v odboroch fyziatrie a rehabilitácie? (2019)?
  • diagnóza M54 – bolesť chrbta – dorzalgia, bola na 8. mieste v roku 2018 a v roku 2019 už na 6. mieste najčastejších príčin hospitalizácie?

Podskupiny diagnóz

  • Diagnóza M50 – Poruchy krčných medzistavcových platničiek
  • Diagnóza M51 – Iné poruchy medzistavcových platničiek
  • Diagnóza M53 – Iné derzopatie nezatriedené inde
  • Diagnóza M54 – Bolesť chrbta – dorzalgia

Rok 2018

Rok_2018 bolesti chrbtice

Rok 2019

Vedeli ste, že ….?

  • Poruchy medzistavcových platničiek M51 – tvoria najčastejšiu diagnózu kúpeľnej liečby  v skupine 20 – 64 ročných obyvateľov SR?
  • Je to až 20,3%  pre rok 2018
  • Rovnako aj v 2019 je to 20,3 %

M 50 – Poruchy krčných medzistavovcových platničiek tvorilo 7,2% v roku 2018?  V roku 2019 je to nárast na 9%

Rok 2018

Rok 2019

Vedeli ste, že poruchy medzistavcových platničiek tvoria najčastejšiu diagnózu kúpeľnej liečby v skupine 65 a viac ročných obyvateľov? Je to až 19,4% osôb. (rok 2018)

  • Diagnózou M50 Poruchy krčných medzistavcových platničiek trpelo 5,8 % osôb vo vekovej kategórii 65+.

Rok 2018

Rok 2019