7 cvikov pre uvoľnenie krčnej chrbtice

Ako si správne uvoľniť a zmobilizovať krčnú chrbticu? Natiahnem si spoločne svalstvo, ktoré má tendenciu sa skracovať a je náchylné k preťažovaniu.

Krčná chrbtica je vzhľadom na dnešný typ života veľmi citlivá na rôzne preťaženia. Zlé postavenie počítača v kancelárii, notebook na kolenách,  dlhosiahle pohľady do mobilu, či tabletu. Naša každodenná rutina vytvára balík zvykov, ktoré prerastajú do nesprávnych stereotypov a nie je jednoduché sa ich zbaviť. Problémy s krčnou chrbticou sa môžu prenášať do ostatných segmentov chrbtice, do horných končatín, prípadne sa môžu odzrkadliť v podobe bolesti hlavy až migrény, poruchami rovnováhy, závratmi, pocitom neistoty pri chôdzi, bolesti horných končatín, hrudníka, šije.

[restrict]

Problémy s krčnou chrbticou vznikajú z rôznych dôvodov. Je to napríklad príliš skrátené a napäté svalstvo, nesprávne postavenie segmentu:  predsunuté postavenie hlavy, hyperlordóza krčnej chrbtice, anteverzia ramien a podobne. V tomto článku si bližšie rozvedieme dôvody vzniku problémov s krčnou chrbticou, ich následky, či príznaky jednotlivých problémov.

Poďme však pekne od začiatku.

Naša chrbtica sa skladá z 33-34 stavcov, ktoré sú navzájom pospájané kĺbmi, väzmi a svalmi. Stavce sú schopné udržiavať stabilitu celého tela. Krčnú chrbticu tvorí sedem nízkych, oválnych krčných stavcov, ktoré sú najpohyblivejším a zároveň aj najzraniteľnejším úsekom chrbtice.

Najčastejším zdrojom bolesti krčnej chrbtice sú jej funkčné poruchy. Funkčné poruchy sú ovplyvňované napríklad aj počasím, infekciami, hormonálnymi zmenami či psychikou. Funkčné poruchy chrbtice môžu prerásť do štrukturálnych porúch, kedy sa narúša štruktúra chrbtice.

Príčiny vzniku funkčných porúch sú rôzneho charakteru: preťažovanie a nevhodné zaťažovanie chrbtice, úrazy, poruchy statiky, nesprávne stereotypy pohybov, nesprávne dýchanie. Menej časté môžu byť aj komplikácie pri pôrode, hypermobilita, časté angíny a podobne.

Funkčná porucha sa prejavuje najmä bolestivosťou, obmedzením pohybu, ktoré môže prísť náhle alebo postupne. Funkčné poruchy chrbtice sú tiež známe svojím reťazením, kedy sa prenášajú do ďalších segmentov chrbtice a tela, čo môže odvrátiť pozornosť od pôvodného problému, ktorý je nutné odstrániť ako prvý.

Liečba funkčných porúch krčnej chrbtice sa zameriava na poruchy svalov, kĺbov, väzov, mäkkých tkanív, kože a podkožia. Hlavným cieľom liečby týchto porúch je zmiernenie až odstránenie bolesti, úprava svalovej rovnováhy, úprava nevhodných stereotypov pohybu, úprava držania tela.

Metódy liečby funkčných porúch krčnej chrbtice:

–          Neuromuskulárne techniky: jednou z liečby týchto porúch je postizometrická relaxácia. Vlastnú postizometrickú relaxáciu nazývame autopostizometrická relaxácia.

–          Techniky mäkkých tkanív: využívajú sa na odstránenie svalových spazmov, na poruchy kože a podkožia. Pri týchto technikách dochádza pri miernom tlaku nad svalom alebo pod kožou k uvoľňovaniu stuhnutosti.

–          Mobilizácia a manipulácia: Pri týchto technikách sa obnovuje a zlepšuje kĺbová vôľa, pohyblivosť kĺbu. Pri mobilizácii ide o malé rytmické pohyby v kĺbe až kým sa pohyb neuvoľní. Mobilizáciu a manipuláciu môžu vykonávať len odborníci s náležitým vzdelaním.

Funkčné poruchy krčnej chrbtice:

–          Blokáda segmentu C0 – C1 – prejavuje sa bolesťami hlavy zvyčajne už ráno po prebudení, obmedzenou pohyblivosťou.

–          Segment C1 – C2 – Býva najčastejšie postihnutý po úrazoch. Prejavuje sa bolesťou hlavy a krčnej chrbtice, obmedzenou pohyblivosťou.

–          Segment C2 – C3 – Bolesť vyžaruje do hlavy prípadne k pravému ramenu, bolesť prichádza náhle, zvyčajne ráno po zobudení, po spánku v nevhodnej polohe, po prechladnutí, po jazde v aute s otvoreným oknom, po prekonaní infektu. Obmedzená pohyblivosť prevažne k pravej strane.

–          Segment C3 – C5 – Bolesť vyžarujúca smerom zo šije do ramien a medzi lopatky.

V oblasti krčnej chrbtice býva menej častá, no možná protrúzia alebo hernia medzistavcovej platničky. V týchto prípadoch nám vzniká koreňový syndróm, ktorý je spôsobený mechanickým dráždením alebo útlakom nervového koreňa.

–          Koreňový syndróm C5 – Bolesti v oblasti pleca, šíriace sa od šije po pažu. Poruchy citlivosti sú lokalizované v oblasti ramien a šije.

–          Koreňový syndróm C6 – Bolesti a parestézie vyžarujú z lopatky do oblasti ramena a šíria sa vnútornou plochou paže až do palca a ukazováka.

–          Koreňový syndróm C7 – Bolestivosť a parestézie pociťujeme zo šije, zadnou stranou pleca, vonkajšou a zadnou stranou paže, prednou plochou predlaktia až na vrch ruky a do druhého a štvrtého palca.

–          Koreňový syndróm C8 – Bolesť a poruchy citlivosti šíriace sa zo šije po zadnej strane pleca, paže, predlaktia až do malíčka.

Je pre nás nesmierne dôležité snažiť sa vyhýbať vyššie uvedeným poruchám chrbtice skôr, než sa dostaneme na operačný stôl. Skôr než naše funkčné poruchy prerastú do štrukturálnych porúch, kedy už tieto zmeny nevieme zvrátiť. Recept je veľmi jednoduchý. Hýbme sa, cvičme, dajme nášmu telu to, čo potrebuje a čo je preň najprirodzenejšie. Po dlhom a náročnom dni si zacvičte spolu s nami pár jednoduchých cvikov, dovoľte svalom, ktoré boli počas dňa v napätí natiahnuť sa a uvoľniť. Prevencia je tá najúčinnejšia metóda ako problémom s krčnou chrbticou predchádzať. Nezabúdajme na to, že najdôležitejšia je naša intervencia a naša snaha. Masážou, či ďalšími príjemnými procedúrami si môžeme dopriať oddych, no aby bola naša chrbtica v poriadku, musíme jej dopriať pravidelný a zdravý pohyb.

[/restrict]